Cliëntenraad

De GAZO Cliëntenraad is er voor u!

GAZO vindt het belangrijk dat patiënten meepraten over de zorg die zij ontvangen.

Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe, aangepaste Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 van kracht. De WMCZ 2018 regelt de medezeggenschap van cliënten van vrijwel alle zorgaanbieders (ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, eerstelijnszorg en ouderenzorg). De wettekst beschrijft onder andere het organiseren van inspraak voor cliënten en hun naasten.

Alle zorginstellingen die uit collectieve middelen worden gefinancierd, moeten een Cliëntenraad hebben. In  de zorg is de medezeggenschap van cliënten van onmisbare waarde: een vanzelfsprekendheid. Zij ervaren immers direct de gevolgen van beslissingen die de instelling neemt. Cliënten moeten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid krijgen uitvoering te geven aan medezeggenschap.

Als patiënt bij één van onze gezondheidscentra vinden wij het belangrijk dat u invloed heeft.  Uw zorgvraag staat immers centraal in alles wat wij als GAZO doen. Wat loopt goed en wat kan beter of anders?
Daarom heeft GAZO een Cliëntenraad, de spreekbuis namens alle patiënten.

 

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad vertegenwoordigt u als patiënt van GAZO. Enkele keren per jaar bespreekt de Cliëntenraad met de directeur/bestuurder de ontwikkelingen binnen GAZO als geheel en nieuwe initiatieven van de verschillende gezondheidscentra.
Wat betekent dit voor u als patiënt? Hoe kan de communicatie met en informatie voor patiënten verbeteren? Welke gevolgen hebben nieuwe regelingen of wetten voor patiënten en hoe gaat GAZO daar mee om? De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die met de organisatie en de zorgverlening te maken hebben. Op deze manier denkt en praat de Cliëntenraad mee over belangrijke zaken voor patiënten. Het bestuur van GAZO vindt de betrokkenheid van de cliënten belangrijk en betrekt de Cliëntenraad direct bij beleid en organisatorische zaken.  De Cliëntenraad is gesprekspartner van het bestuur en stelt daarbij het belang van u als patiënt voorop.

In de Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers namens ieder gezondheidscentrum. Zij onderhouden contacten met het centrum, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben een signaalfunctie.

 

Meedenken? Vragen? Ideeën?
Wilt u meedenken en meepraten over ontwikkelingen binnen GAZO? Heeft u ideeën over hoe de zorgverlening anders en beter kan? Heeft u vragen voor de Cliëntenraad? Wilt u lid worden?
Laat het ons weten via clientenraad@gazo.nl

De GAZO Cliëntenraad is er voor u!

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

 • Ik ben Marga Meere, sinds maart 2017 lid van de Cliëntenraad. Lid worden van de Cliëntenraad was  voor mij vanzelfsprekend als vakbondsbestuurder. Medezeggenschap en invloed kunnen uitoefenen is ontzettend belangrijk. Bij de Cliëntenraad gaat het om patiënten/cliënten. Hun belangen moeten goed vertegenwoordigd worden.

  Als oud-verpleegkundige én oud-vakbondsbestuurder (ik ben sinds 1 mei 2020 met vroegpensioen) weet ik daar veel van. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de belangenbehartiging en de medezeggenschap voor cliënten van GAZO als lid van de cliëntenraad en per 1 januari 2022 als voorzitter.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Marga Meere
 • Ik ben Raymond Nolte, lid van de Cliëntenraad sinds november 2022, en al sinds 1977 woonachtig in Amsterdam Zuid Oost. Sinds 1986 wonen wij met veel plezier in Gein 3.

  Mijn achtergrond is facilitair en bedrijfskundig management in en voor de zorg met als belangrijk gebied kwaliteitszorg.

  Sinds mijn vroegpensioen in 2018 ben ik mij meer gaan interesseren voor alle uitdagingen waar vooral de eerste-lijnzorg voor staat, nu en in de toekomst.
  De stap naar de Cliëntenraad was voor mij een logische en wil mij graag inzetten voor het patiënten en cliëntenbelang.

  Een goede en vooral voor iedereen bereikbare huisartsenzorg in een goed toegerust gezondheidscentrum is voor mij een belangrijk speerpunt.

  Raymond Nolte
 • Mijn naam is Adri Drubbel, ik ben geboren in 1954 en woon al geruime tijd in Holendrecht. Voor de Cliëntenraad ben ik contactpersoon voor Gezondheidscentrum Holendrecht.

  Al geruime tijd ben ik als vrijwilliger betrokken bij Cliëntenbelang Amsterdam en Harteraad. Deze ervaring en kennis wil ik gebruiken voor de patiënten via de Cliëntenraad van GAZO.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Adri Drubbel
 • Ik ben Franklin Olivieira. Sinds 1976 woon ik met veel plezier in de Bijlmer. Dat geldt ook voor mijn  kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

  Twee jaar geleden meldde ik mij aan voor de Cliëntenraad. Waarom? Om die vraag te beantwoorden moet ik terug naar een consult dat ik had in Klein Gooioord. Daar zag ik een poster hangen met informatie over de Cliëntenraad. Om de tijd te doden ben ik maar gaan lezen wat er op stond en de informatie kreeg gelijk mijn volle aandacht. Het is toch mooi te weten dat er een organisatie bestaat die zich bekommert om het welzijn op medisch gebied van haar burgers.
  Ik was meteen verkocht en meldde mij aan als contactpersoon voor Gezondheidscentrum Klein Gooioord. Dat ik met mijn aanmelding ook voor diversiteit zorg is mooi meegenomen.

  Mijn doel is dan ook om meer mensen uit mijn buurt te enthousiasmeren om zich aan te melden en te kijken of de Cliëntenraad ook iets voor hen is. En niet omdat het moet, maar omdat het mag.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

   

  Franklin Olivieira
 • Ik ben Hennie Engelsman, ik heb 25 jaar gewerkt in de horeca en nu al weer 11 jaar werkzaam in de zorg. Tijdens mijn opleiding voor Verzorgende IG, leerde en werkte ik in de intramurale zorg. Na 4 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de wijkzorg in Diemen, daar heb ik mijn diploma Verpleegkundige gehaald en heb ik een opleiding als Voedingsdeskundige gedaan. Sinds 1 januari 2024 werk ik tevens in Zwanenburg als coördinator, gespecialiseerd in zorg en begeleiding van mensen met dementie.

   

  Zowel privé als werk-gerelateerd ben ik bekend met de gezondheidscentra van GAZO. In de wijk heb ik veel contact met cliënten die gekoppeld zijn aan de gezondheidscentra in Diemen. Door me aan te sluiten bij de Cliëntenraad van GAZO hoop ik de ervaringen van cliënten te kunnen delen, een bijdrage te leveren aan verbeteringen binnen de centra en mee te denken over innovatie in de zorg.

   

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Hennie Engelsman
 • Mijn naam is Arianne Pengel en sinds medio 2023 lid van de Cliëntenraad. Ik ben al vele jaren woonachtig in Diemen Zuid. Enige tijd geleden las ik in een GAZO-flyer het één en ander over de Cliëntenraad; dat wekte mijn interesse en ik heb mij vervolgens aangemeld.

  In het dagelijks leven houd ik mij bezig met consumentenbelangen en het consumentenrecht. Goede vertegenwoordiging is essentieel en ik ben daarom blij met het goede werk van de diverse Cliëntenraden! Het is dan ook om deze reden dat ik het belangrijk vind om een bijdrage te kunnen leveren aan de Cliëntenraad van GAZO.

  U kunt contact met mij opnemen via clientenraad@gazo.nl

  Arianne Pengel