Spoed

In een spoedgeval

Spoedlijn huisartsen Gezondheidscentrum Venserpolder
088 – 299 20 70 – kies 9

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

 

Als er sprake is van verwondingen en/of spoedeisende klachten kunt u direct langskomen bij het gezondheidscentrum.
Gezondheidscentrum Venserpolder is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
Als het mogelijk is, neemt u dan eerst contact op met het gezondheidscentrum. De huisarts kan dan rekening houden met uw komst.

 

Buiten openingstijden
Als u ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts of in het weekend een huisarts wilt bereiken, dan kan dit via de
huisartsenpost.

 

Buiten openingstijden kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet door  hier te klikken. U krijgt dan direct advies.

Indien nodig, belt u in geval van spoed daarna de huisartsenpost via telefoonnummer 088 – 003 06 00.

 

Huisartsenpost Zuidoost is gevestigd in het Amsterdam UMC locatie AMC bij de afdeling Spoedeisende Hulp.
Meer over de avond-, nacht- en weekenddienst van de huisarts, leest u hier.